บริษัทโลจิสติกส์ จํากัด

ประวัติบริษัทโลจิสติกส์ จํากัด

บริษัท บางกอกเทอร์มินอลโลจิสติกส์ จำกัด หรือ BTL ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2528 ภายใต้ชื่อองค์กรว่า “บริษัท บางกอกเทอร์มินอลเซอร์วิสเซส จำกัด” หรือ BTS เราเป็นบริษัทแรกเริ่ม ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีการบริการขนส่งสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ด้วยระบบรถไฟ มาใช้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ในปี พ. ศ. 2537 ทางบริษัท BTL ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย ให้ขยายธุรกิจด้านการขนส่งผ่านแดน ที่ได้รับอนุญาตไปยัง สปป. ลาว นับตั้งแต่มา BTL จึงได้เริ่มธุรกิจการบริษัทขนส่งสินค้าทางบกไปยังกลุ่มประเทศแถบอินโดจีน โดยมีเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญ เช่น เวียงจันทน์ ท่าแขก ปากเซ สะหวันนะเขต ห้วยทราย ที่อยู่ในสปป. ลาว ปอยเปตและเกาะกงในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยังมี ท่าขี้เหล็ก เมียวดี และเกาะสองในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย

ทาง ​BTL ให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการบริการขนส่งทางบก พิธีการศุลกากร การผ่านด่านตรวจที่กรมศุลกากรและด่านศุลกากรทั้งหมดที่ชายแดน ตลอดจนการรวบรวมเอกสารที่ส่งคืนเพื่อใช้ในการเสียภาษี นอกจากนี้เรายังให้บริการการขนโดยส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยใช้รูปแบบการขนส่งที่หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น เรือราง รถบรรทุก รถพ่วงเป็นต้น

การได้รับอนุญาติ

  • ตัวแทนออกของ
  • ขนส่งภายในประเทศ
  • ขนส่งระหว่างประเทศ
  • ขนส่งผ่านแดน
  • ขนส่งถ่ายลำ

การรับรอง

Authorized Economic Operator (aeo) Supplier Ethical Data Exchange ACM