กิจกรรม

BTL นำรถไฟขบวนตู้สินค้าเส้นทางไทย-ลาว เข้าร่วมพิธีโครงข่ายรถไฟลาว-จีน

6 กรกฎาคม 2565

BTL นำรถไฟขบวนตู้สินค้าเส้นทางไทย-ลาว เข้าร่วมพิธีเปิดลานเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟลาว-จีน กับ โครงข่ายรถไฟไทย-ลาวที่ท่าบกท่านาแล้ง

 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สปป.ลาว ได้มีพิธีเปิดลานเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟลาว-จีน กับ โครงข่ายรถไฟไทย-ลาว  ณ บริเวณลานท่าบกท่านาแล้ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว  เป็นประธาน  พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนของ ทั้งสปป.ลาว จีนและ ประเทศไทย ร่วมในพิธี
 บริษัทรถไฟลาว-จีนได้วางระบบรางรถไฟเพิ่มเติมจากสถานีเวียงจันทน์ใต้  ซึ่งเป็นรางขนาดความกว้าง 1.435 เมตร มายังท่าบกท่านาแล้งเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟไทย-ลาว ซึ่งมีรางขนาดความกว้าง 1 เมตร โดยมีลานสินค้าเป็นจุดเชื่อมในการขนถ่ายตู้สินค้า เพื่อเปลี่ยนเส้นทางหรือขบวนรถไฟ โดยการเชื่อมต่อนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง  ทำให้การส่งสินค้าทางรางจากจีนผ่านสปป.ลาว เข้ามายังประเทศไทย  แล้วส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆ หรือ ขนสินค้าจากไทยผ่านไปยัง สปป.ลาว  เพื่อเข้าสู่ประเทศจีน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  มีความต่อเนื่องยิ่งขึ้น  

โดย BTL ได้นำรถไฟขบวนตู้สินค้าทางจากท่าเรือแหลมฉบังเพื่อมาเข้าร่วมพิธีเปิดลานเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟลาว-จีน กับ โครงข่ายรถไฟไทย-ลาวที่ท่าบกท่านาแล้งในวาระนี้  

<< กลับไปหน้ากิจกรรม