กิจกรรม

BTL ได้บริจาคเครื่องฟอกไตจำนวน 1 เครื่องแก่สภากาชาดลาว

21 พฤษภาคม 2566

คุณบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการของ BTL ได้ส่งมอบเครื่องฟอกไตแก่ Dr. Phouthone Muongpak
ประธานสภากาชาดลาว โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงสาธารณสุขลาวและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม
เป็นสักขีพยาน

คุณบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า Bangkok Terminal Logistics Co., Ltd (BTL) ได้เริ่มทำการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนในลาวมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้บริจาค
เครื่องฟอกไตเพื่อสนับสนุนการรักษาของผู้ป่วยชาวลาวของสภากาชาดลาว

BTL ขอขอบคุณ สภากาชาดลาว และ บริษัท Nationwide Trading Petroleum Public Company (NTP) สำหรับโอกาสที่ให้ BTL ได้มีส่วนรวมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้  และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและช่วยเหลืองานด้านมนุษยธรรมกับสภากาชาดลาวในวาระต่อไป

<< กลับไปหน้ากิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ