กิจกรรม

BTL ร่วมในการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

27 พฤศจิกายน 2566

บริษัท บางกอกเทอร์มินอลโลจิสติกส์ จำกัด หรือ BTL ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
#BTL #BangkokTerminalLoigstics

<< กลับไปหน้ากิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ