กิจกรรม

BTL เข้าร่วมประชุมกับการรถไฟไทย และการรถไฟลาว

17 มิถุนายน 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564

BTL เข้าร่วมประชุมกับการรถไฟไทย และการรถไฟลาว เรื่องการเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการ การขนส่งสินค้าตู้ Container ทางรถไฟ ผ่านด่านสถานีหนองคาย - ท่านาแล้ง, เวียงจันทน์

<< กลับไปหน้ากิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ