กิจกรรม

ท่านาแล้ง Dry Port Terminal จัดพิธี Soft Opening Terminal Operating System 

8 กันยายน 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 ท่านาแล้ง Dry Port Terminal ได้จัดพิธี Soft Opening Terminal Operating System 


โดยมีขบวนรถไฟที่วิ่งมาจากท่าเรือแหลมฉบังวิ่งผ่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 เข้าสู่ ท่านาแล้ง Dry Port Terminal ซึ่งในขบวนรถไฟนี้เป็นตู้สินค้าผ่านแดนที่ BTL ได้ให้บริการกับลูกค้าอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

<< กลับไปหน้ากิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ