กิจกรรม

สถาณการณ์ COVID-19 ผู้บริหารมีความห่วงใยพนักงานในกลุ่มโงวฮกทุกคน

29 กันยายน 2564

เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 ผู้บริหารมีความห่วงใยพนักงานในกลุ่มโงวฮกทุกคน จึงให้จัดซื้อและแจก Care kit (สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ  Antigen Test Kit ) ให้กับพนักงาน เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในการใช้ชีวิตประจำวันและการเข้าทำงานที่สำนักงาน

พนักงาน BTL ได้รับ Care Kit เรียบร้อยแล้วและขอขอบพระคุณความห่วงใยตลอดมาค่ะ

<< กลับไปหน้ากิจกรรม