บทความที่เป็นประโยชน์

ครม. อนุมัติร่างพิธีสารไทย-จีน ส่งออกผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชิ้นส่วนเป็ด

20 ตุลาคม 2566

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 อนุมัติร่างพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Custom of People ‘s Republic of China: GACC) “ว่าด้วยความปลอดภัยอาหารด้านการสัตวแพทย์ และการปกป้องพืชเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จากผึ้งจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน” และร่างความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสาร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Custom of People ‘s Republic of China: GACC) “ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน”

สำหรับผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ยังไม่เคยมีการลงนามพิธีสารระหว่างกัน ที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถส่งออกได้เพียงสินค้าน้ำผึ้งเท่านั้น เมื่อมีการลงนามในพิธีสาร ฯ ผลิตภัณฑ์จากผึ้งในครั้งนี้ จะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จากผึ้งได้แก่ นมผึ้งและเกสรผึ้งได้เป็นครั้งแรก คาดการณ์ว่า จะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

ส่วนการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีก เคยมีการลงนามในพิธีสารเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งประเทศไทยสามารถส่งออกได้เฉพาะเนื้อไก่ เนื้อเป็ด ชิ้นส่วนและเครื่องในไก่เท่านั้น การแก้ไขพิธีสารเพื่อขยายขอบข่ายตามร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่ดังกล่าว จะช่วยให้สามารถส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดได้เพิ่มเติมอีก 18 รายการเช่น ขา ปีก ตับ กึ๋น ลิ้น และปาก เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคาดการณ์ว่า จะมีมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดเพิ่มเติมมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี จากในปี 2565 ประเทศไทยส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนมีมูลค่ามากกว่า 13,000 ล้านบาท

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ประสานงานและมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Custom of People ‘s Republic of China: GACC) โดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขการค้าระหว่างกัน การกำกับดูแลคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยอาหารและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

 

สำหรับร่างพิธีสารฯ และร่างความตกลงฯ ดังกล่าวมีการลงนามทั้งสองฝ่ายแล้ว เป็นการยืนยันว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดและสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน มีมูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี

 

ที่มาแหล่งข้อมูล : สำนักข่าวไทย

--------------------------

https://tna.mcot.net/agriculture-1253339

ติดต่อสอบถามบริการ BTL 

02-681-2005ถึง9 

www.bkkterminal.com 

m.me/BangkokTerminalLogistics 

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ