บทความที่เป็นประโยชน์

หมู่เจ้ - รุ่ยลี่ เจรจาผ่อนปรนมาตรการการค้าขายผ่านแดนพม่าและจีนหลัง Covid-19 รอบ 2 ทำพิษ

19 กุมภาพันธ์ 2564

หมู่เจ้ – รุ่ยลี่ ประตูการค้าใหญ่ที่สุดของพม่าและจีน ด้วยมูลค่าการค้าผ่านช่องทางนี้ กว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ทั้ง 2 ฝ่ายได้จัดการประชุมในหัวข้อการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการการค้าขายผ่านแดน พม่าและจีนภายหลังเหตุการณ์ Covid-19 รอบ 2 ระบาด เพื่อลดอุปสรรคการค้าที่เกิดขึ้น

หมู่เจ้ และ รุ่ยลี่ เป็นพื้นที่ระดับอำเภอของทั้ง 2 ประเทศ โดย หมู่เจ้ เป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดหมู่เจ้ของเมียนมา และรุ่ยลี่ เป็นอำเภอที่ขึ้นกับเขตปกครองตนเองในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกัน

บทบาทของหมู่เจ้ และ รุ่ยลี่ มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจสูง เนื่องจากสินค้าที่เมียนมานำเข้า และส่งออกไปจีน ต้องผ่านช่องทางนี้เกือบทั้งหมด จึงเกิดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ

เดิม มีรถบรรทุกผ่านช่องทางนี้ไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 คัน นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด 19 เป็นต้นมา ประตูการค้าซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งตอกย้ำการระบาดระลอกที่ 2 ส่งผลให้การค้าย่ำแย่ลงเรื่อยมา

จากการเจรจาผ่อนปรนมาตรการการค้าขายผ่านแดนที่ผ่านมานั้น ได้ข้อสรุปว่าจะทดลองเปิดประตูม่านเวียง (ช่องทางเข้า-ออกรถบรรทุกของเส้นพรมแดนหมู่เจ้ – รุ่ยลี่) 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา แต่ยังคงมาตรการจำกัดคนขับรถบรรทุกให้ผ่านได้เพียง 50 คนไว้ก่อน ซึ่งเป็นคนขับที่ผ่านการตรวจเชื้อโควิดแล้ว และมีผลเป็นลบ โดยคนขับจะหมุนเวียนกันขับรถ โดยรถบรรทุกที่มาถึงหมู่เจ้ จะต้องสลับคนขับ โดยให้คนขับที่ผ่านการตรวจทั้ง 50 คนนั้น เป็นคนขับรถข้ามเข้าไปในเขตจีนได้

จากการทดลองเปิดประตูการค้า 24 ชั่วโมงชั่วคราวในช่วงวันที่ 5-14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ยังไม่มีรายงานว่าเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นหรือไม่ ซึ่งหากไม่พบปัญหาใดๆ หมู่เจ้ และ รุ่ยลี่ จะขยายเวลาให้บริการ รวมถึงเปิดจุดผ่านแดนช่องทางอื่นๆ เพิ่มอีก

แหล่งข้อมูล:

https://thaipublica.org/2021/01/pundop11/

https://mgronline.com/indochina/detail/9640000000539

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ