บทความที่เป็นประโยชน์

การค้าชายแดน-ผ่านแดน 2 เดือนแรกของปี 2564 โต 18.60%

12 เมษายน 2564

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยยอดการค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 242,641 ล้านบาท โตขึ้น 18.60% นับเป็นการขยายตัวต่อเนื่องติดกันเป็นเดือนที่สาม เป็นครั้งแรกในรอบ 28 เดือน

จากสถิติดังกล่าวแบ่งเป็นการนำเข้าและส่งออก ดังนี้

 • ยอดจากการนำเข้า 101,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.18%
 • ยอดจากการส่งออก 141,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.64%

โดยไทยยังได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 39,543 ล้านบาท

การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มียอดรวมทั้งสิ้น มูลค่า 140,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.06% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยแบ่งเป็นยอดของแต่ละประเทศ ดังนี้

 1. มาเลเซีย 91,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.17% (สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ยางพารา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รถยนต์และส่วนประกอบ)
 2. สปป.ลาว 91,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.95% (สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล รถยนต์ น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ)
 3. กัมพูชา 30,811 ล้านบาท ลดลง 4.8% (สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ)
 4. เมียนมา 28,294 ล้านบาท ลดลง 7.85% (สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล เครื่องเทศและสมุนไพร)

การค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปตลาดจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ มียอดรวมทั้งสิ้น มูลค่า101,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.93% โดยแบ่งเป็นยอดของแต่ละประเทศ ดังนี้

 1. จีน 42,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.44% (สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง)
 2. สิงคโปร์ 16,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.61% (สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า)
 3. เวียดนาม 10,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.44% (สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด และสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ)

รายงานเพิ่มเติม การเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า โดยไทยได้เปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า 46 แห่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เพิ่มขึ้น 6 แห่งจากช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่

 1. ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง

      2. ด่านชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเสาหิน
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านน้ำเพียงดิน

โดยด่านทั้ง 6 ใน 2 จังหวัดชายแดนนั้น จะช่วยเพิ่มช่องทางในการขนส่งสิงค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกมากขึ้น

แหล่งข้อมูล: กรมการค้าต่างประเทศ

<< กลับไปหน้าบทความ