บทความที่เป็นประโยชน์

ส่งออกไทย เดือนสิงหาคมขยายตัว 8.93%  คาดทั้งปี "ไทย" ได้เห็นการขยายเพิ่ม  

8 ตุลาคม 2564

              นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน โดยมี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าร่วม

              โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่าตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนสิงหาคมมีมูลค่า 21,976 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 8.93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วน การนำเข้า มีมูลค่า 23,191ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 47.92%  ดุลการค้าติดลบ 1,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

              ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการส่งออกเดือนสิงหาคมของไทยเป็น+(บวก)  ปัจจัยแรก คือ มาตรการการแก้ปัญหาเชิงรุกและต่อเนื่องของ กรอ.พาณิชย์   ปัจจัยที่สอง คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยได้ประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ว่าจะโตเร็วที่สุดในรอบ 50 ปี  ปัจจัยที่สาม ดัชนี PMI  ซึ่งเป็นดัชนีของผู้จัดซื้อทางภาคการผลิตรวมของโลก มีความเนื่องเป็นเดือนที่ 14  ปัจจัยที่สี่ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้านราคาของไทยสูงขึ้น ขายสินค้าได้มากขึ้น

มีข้อสังเกต ต่อการเติบโตทางการค้า 4 ข้อ คือ

ข้อที่ 1 ประเทศเวียดนามซึ่งตัวเลขส่งออกดีมาโดยลำดับ เดือนสิงหาคมติดลบ 1.7% เพราะสถานการณ์โควิด

ข้อที่ 2 สำหรับไทยตัวเลขการเติบโตเดือนสิงหาคมน้อยลงกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะเราเผชิญปัญหาคล้ายเวียดนาม โควิดรอบใหม่ และมีการล็อกดาวน์ ภาคการผลิตบางแห่งปิดโรงงานหรือปิดการผลิตบางส่วนรวมทั้งปัญหาโลจิสติกส์ข้ามจังหวัด และข้ามแดนที่มักเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตามเนื่องจากเราสามารถแก้ปัญหาเชิงรุกได้อย่างรวดเร็วร่วมกับเอกชน และรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยกระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาจึงทำให้ตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เดือนกรกฎาคมตัวเลขส่งออกรวม 708,651.66 ล้านบาท เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น 715,400 ล้านบาท

ข้อที่ 3 ภาพรวมการส่งออกในรอบ 8 เดือน +15.25% เกินกว่าเป้าที่กำหนดไว้ที่ 4% ถ้ารวม 8 เดือน หักน้ำมัน ทองคำและยุทธปัจจัย +21.22%

ข้อที่ 4 สินค้าเกษตรยังขยายตัวได้ดีมาก เดือนสิงหาคม สินค้าเกษตรขยายตัว +45.5% เพราะได้ตลาดมาเลเซีย ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ซึ่งตลาดใหม่ และหลายประเทศเป็นตลาดผลไม้สำคัญของไทยต่อไป

              แม้ตัวเลข 7 เดือนแรก ในปี64 อาจไม่ดีเท่าที่ควร  แต่เศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึ้น ความต้องการบริโภคข้าวสูงขึ้น  ผู้ส่งออกข้าวเดินหน้าเจาะตลาด ทำให้เดือนสิงหาคมตัวเลขเป็นบวกถึง 25.44%  และเมื่อดูสัญญาณจนสิ้นปี  มีแนวโน้มที่ดีว่าตัวเลขสัญญาการส่งออกข้าวภาคเอกชนปกติเฉลี่ยเดือนละ 4-5 แสนตัน เดือนกรกฎาคมเพิ่มเป็น 7 แสนตัน และเดือนสิงหาคม 8 แสนตัน

              โดยกระทรวงพาณิชย์จับมือภาคเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งออกต่อไป เพื่อทำรายได้ให้กับประเทศ นำรายได้จากการส่งออก นี้ไปแปลงเป็นจีดีพีหรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้มีเม็ดเงินไปทำงบประมาณแผ่นดิน สร้างถนนไฟฟ้า ประปา มาทำประกันรายได้ช่วยเหลือเกษตรกร ทำงบประมาณสาธารณสุข การฟื้นฟูเศรษฐกิจอื่น เพื่อช่วยคนไทยทั้งประเทศต่อไป โดยมีการส่งออกเป็นทัพหน้าเป็นปัจจัยสำคัญในการนำเงินเข้าประเทศ " นายจุรินทร์ กล่าว

              การส่งออกที่เหลือในปี 2564 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ประเมินว่ายังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกของประเทศคู่ค้าสำคัญ  การเปิดล็อกดาวน์ คลายล็อกดาวน์เริ่มกลับสู่สภาวะปกติแล้ว ทำให้คาดว่าการส่งออกน่าจะขยายตัว เกินเป้าหมายที่ 4% อย่างแน่นอน

 

แหล่งข้อมูล : กรมการค้าระหว่างประเทศ

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ