บทความที่เป็นประโยชน์

เผยแนวโน้มค่าระวางเรือช่วงปลายปี 2020 ถึงต้นปีหน้า 2021

23 ธันวาคม 2563

ค่าระวางเรือ

การขนส่งทางทะเล เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างยาวนานมาตั้งแต่อดีต และจะยังคงเป็นส่วนสำคัญต่อเนื่องไปยังอนาคต เนื่องจากเป็นหมวดการขนส่งหนึ่งที่ต้นทุนต่ำ

อีกทั้งยังสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมากกว่าการขนส่งประเภทอื่น ดังนั้น การติดตามอัตราค่าระวางเรือจึงมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้า เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการขนส่ง และนำไปสู่การคาดการณ์ในอนาคต

 

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงค่าระวางเรือ ได้แก่ ปัจจัยด้านเส้นทาง หรือระยะทางในการขนส่ง, ค่าพลังงานเชื้อเพลิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงเรื่อยมา ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับอัตราค่าระวางเรือ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายนอกอีกหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ในช่วงที่ผ่านมา เกิดการระบาดของ Covid-19 ทำให้การขนส่งชะลอตัว การขนส่งสินค้าลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนสินค้าต่อชิ้นสูงขึ้น

และเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านไป คือ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ โจ ไบเดน เป็นผู้นำคนใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อนโยบายการค้า ที่อาจผ่อนคลายมากขึ้น

หรือแม้แต่ปัจจัยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกของแต่ละประเทศ ซึ่งยังคงต้องจับตาดูกันต่อไป Drewry ที่ปรึกษาและผู้วิจัยอิสระสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ได้เผยข้อมูลอัตราค่าระวางตามราคาตลาดปัจจุบัน (Spot Rate) ของเส้นทาง Trans-Pacific ว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจากผลกระทบของ Covid-19 โดยทุบสถิติมากกว่าค่าระวางสูงสุดขึ้นไปถึง 40%

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่เหนือกลไกราคาของอุปสงค์และอุปทานในภาวะปกติ อีกทั้งการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาก็กำลังขยายตัวอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เริ่มขาดแคลนอีกด้วย

บทเรียนจากช่วง Covid-19 ทำให้บริษัทผู้ให้บริการการขนส่งโดยเรือ ปรับตัวโดยจับกลุ่มกันดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งพื้นที่ขนส่งสินค้าในเรือลำเดียวกัน เพื่อป้องกันการปรับราคาค่าระวางสูงจนเกินไป

นอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการในราคาที่สู้ไหวแล้ว ยังลดภาระที่ผู้ให้บริการต้องแบกรับในด้านต้นทุนการดำเนินการขนส่ง แต่อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการนำเข้าสินค้าจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก ลดลงจนแทบหยุดชะงัก ทำให้การส่งออกขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

ผู้ส่งออกจึงต้องนำเข้าตู้เปล่าเพื่อทำการส่งออก เป็นการเพิ่มต้นทุนจากค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์ 

จากเหตุการณ์นี้ นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้อัตราค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้นในปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้า อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม หากในช่วงหลังไตรมาสแรกของปี 2021 ปัจจัยด้านการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ไม่กลับมาอีกระรอก (ซึ่งเป็นผลให้การซื้อขายขนส่งสินค้ากลับมาเป็นปกติ) อัตราค่าระวางเรือ จะปรับลดลงมาเป็นปกติอย่างแน่นอน

 

แหล่งข้อมูล:

https://bit.ly/3pfwkzL

https://www.kaohoon.com/content/391144

https://bit.ly/35hhC3o

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ