บทความที่เป็นประโยชน์

"พาณิชย์" ลุยเจรจาการค้าผ่านออนไลน์ ดันส่งออกผลไม้ไทยปี65

24 มกราคม 2565


“พาณิชย์” ลุยเจรจาการค้าผ่านออนไลน์ ดันส่งออกผลไม้ไทยปี65

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดโครงการจับคู่เจรจาการค้าสำหรับสินค้าผลไม้ที่มีผลผลิตทั้งปี และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าผลไม้ที่มีผลผลิตทั้งปี อาทิ มะม่วง มะพร้าว มะขาม และส้มโอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ได้เจรจาการค้าและวางแผนการส่งออกของปี 2565 โครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 63 โครงการที่กรมได้วางแผนจะดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกประจำปี 2565

การจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ส่งออกเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วม 82 บริษัท ผู้นำเข้า 79 บริษัท มีการจับคู่เจรจาทั้งสิ้น 238 คู่ และเจรจาสำเร็จ 190 คู่ ซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจ 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้อบแห้งแช่แข็ง และน้ำผลไม้ โดยประเทศที่เข้าร่วมการเจรจาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเมียนมา สามารถสร้างยอดจากการเจรจาการค้ากว่า 1,454 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนการจัดโครงการจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) สินค้าผลไม้อีก 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมเพื่อรองรับฤดูผลไม้ในภาคตะวันออก และในเดือนกรกฎาคม รองรับฤดูผลไม้ของภาคใต้และภาคเหนือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ให้ยังสามารถส่งออกได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการเจรจาการค้ารวมทั้งสิ้น 4,248 ล้านบาท

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ