บทความที่เป็นประโยชน์

เจาะลึกธุรกิจโลจิสติกส์กับการค้าชายแดนประเทศไทย ปี 2563 ช่วง 5 เดือนแรก

23 ธันวาคม 2563

ธุรกิจโลจิสติกส์

ธุรกิจโลจิสติกส์ กับสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค. - พ.ค.) เทียบกับปี 2562 ลดวูบกว่า 10% จากพิษโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ปิดจุดผ่านแดนของไทยทั่วประเทศทั้งหมด จาก 97 จุด เหลือเพียง 28 จุด จึงทำให้มูลค่าการค้าทั้งหมดลดลง

มูลค่ารวม 524,357 ล้านบาท ลดลง 9.71% โดยแบ่งเป็นการส่งออก 305,725 ล้านบาท ลดลง 9.03% และการนำเข้า 218,632 ล้านบาท ลดลง 10.65% โดยเกินดุลการค้า 87,093 ล้านบาท

 

ธุรกิจโลจิสติกส์

 

รายการ

2563

% YOY

ม.ค. - พ.ค.

มูลค่ารวม (ล้านบาท)

524,357

-9.71

ส่งออก (ล้านบาท)

305,725

-9.03

นำเข้า (ล้านบาท)

218,632

-10.65

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ

 

สถิติการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านรายประเทศ พบว่า มาเลเซีย มีมูลค่าการค้ารวม 87,854 ล้านบาท ลดลง 32.43% , สปป.ลาว มูลค่า 77,172 ล้านบาท ลดลง 6.59% , เมียนมา มูลค่า 73,740 ล้านบาท ลดลง 10.96%

และมีเพียงกัมพูชาที่มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 5.20% ที่มูลค่า 70,872 ล้านบาท โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์ และรถยนต์นั่ง เป็นต้น

 

ประเทศ

มูลค่าการค้า
(ล้านบาท)

%YOY

มาเลเซีย

87,854 

-32.43

สปป.ลาว

77,172 

-6.59

เมียนมา

73,740 

-10.96

กัมพูชา

70,872 

5.20

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ

ในส่วนของการค้าผ่านแดนรายประเทศ พบว่า จีน มีมูลค่าการค้า 90,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.74% จากสินค้า ผลไม้สด ยางพารา และเครื่องคอมพิวเตอร์ , สิงคโปร์ มูลค่า 36,102  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.83%

จากสินค้าเครื่องยนต์สันดาป เครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงวงจรไฟฟ้า , เวียดนาม มูลค่า 24,697 ล้านบาท ลดลง 26.71% และประเทศอื่นๆ รวมมูลค่า 63,180 ล้านบาท ลดลง 16.85%

 

ประเทศ

มูลค่าการค้า
(ล้านบาท)

%YOY

จีน

90,740

15.74

สิงคโปร์

36,102 

20.83

เวียดนาม

24,697 

-26.71

ประเทศอื่นๆ

63,180 

-16.85

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 มีแนวโน้มว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ที่คลี่คลายลงแล้ว อาจติดแค่รอการพิจารณาการเปิดด่านการค้าเพิ่ม

โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม ได้มีการเปิดด่านเพิ่มขึ้นจาก 28 จุด เป็น 37 จุดแล้ว จากทั้งหมด 97 จุด ซึ่งทางกรมการค้าต่างประเทศ จะผลักดันให้มีการเปิดด่านเพิ่มต่อไป

 

ข้อมูลจาก

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888624

https://www.thaipost.net/main/detail/70933

 

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ