บทความที่เป็นประโยชน์

ผู้ส่งออกใช้สิทธิ RCEP 2 เดือน ก้าวกระโดดเป็น 3 เท่า  มูลค่ากว่า 1,165 ล้านบาท

23 มีนาคม 2565


ผู้ส่งออกใช้สิทธิ
RCEP 2 เดือน ก้าวกระโดดเป็น 3 เท่า  มูลค่ากว่า 1,165 ล้านบาท


              นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  เปิดเผยว่าตั้งแต่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ส่งออกไทยได้มีการมาขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลง RCEP (Form RCEP) เป็นมูลค่าสูงถึง 1,165.52 ล้านบาท  โดยเป็นการส่งออกไปญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นอันดับแรก  คิดเป็นมูลค่า 540.36 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าปลาปรุงแต่งประเภทปลาเฮอร์ริง ปลาทูน่า ปลาสคิปแจ็ค ผักปรุงแต่ง และสิ่งทอ ลำดับรองลงมาคือจีน อยู่ที่ 453.95 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าพืช ผัก ผลไม้สด เช่น มันสำปะหลัง ลำไย ทุเรียน และมะพร้าว เป็นต้น และอันดับที่ 3 คือ เกาหลีใต้ มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 171.21 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รถจักรยานยนต์ ไขมันและน้ำมันชนิดระเหย แชมพู เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชายทำด้วยฝ้าย  
 

โดยในเดือนมกราคม 2565 มีการขอใช้สิทธิฯ ภายใต้ RCEP อยู่ที่ 277.84 ล้านบาท เป็นการส่งออกไปยัง 2 ตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่นและจีน ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  มีมูลค่าการขอใช้สิทธิฯ สูงถึง 887.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง 219.49 %   หรือเติบโตก้าวกระโดดเป็น 3 เท่าจากเดือนแรก  อาจเพราะตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้กับเกาหลีใต้  จึงได้เริ่มมีการส่งออกไปยังเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น  แม้การส่งออกไปยังเกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ยังมีมูลค่าไม่สูงมากนัก คือ ประมาณ 171.21 ล้านบาท  แต่ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเลขเติบโตแบบก้าวกระโดด

“ และอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขผู้ส่งใช้สิทธิ RCEP มากขึ้น คือความได้เปรียบภายใต้ความตกลง RCEP เกิดขึ้นเนื่องจากเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ RCEP ที่มีข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ที่ง่ายขึ้น อีกทั้งความตกลง RCEP มีข้อกำหนดเรื่องการตรวจปล่อยสินค้าที่ชัดเจน คือ กรณีที่เป็นไปได้ ให้ตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายให้แล้วเสร็จภายใน 6 ชั่วโมง และสำหรับสินค้าทั่วไปให้มีการตรวจปล่อยสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง จึงคาดว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการมาขอใช้สิทธิภายใต้ RCEP กันมาก เนื่องจากสามารถวางแผนการนำเข้าส่งออกสินค้าล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น” นายพิทักษ์ฯ กล่าว

 

แหล่งข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ

 

----------------------------

ติดต่อสอบถามบริการ BTL

02-681-2005ถึง9

www.bkkterminal.com

m.me/BangkokTerminalLogistics

.

#BTL #BTLLogistics #Logistics #Transportation

#ขนส่ง #ขนส่งผ่านแดน #Export #ส่งออก #การค้าชายแดน #การค้าผ่านแดน   

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ