บทความที่เป็นประโยชน์

ส่งออกชายแดน-ผ่านแดน ครึ่งปีแรก ขยายตัว 3.2% มูลค่าการส่งออก 8.4แสนล้านบาท

3 สิงหาคม 2565

มูลค่าการส่งออก

ส่งออกชายแดน-ผ่านแดน ครึ่งปีแรก ขยายตัวต่อ 3.2% มูลค่ารวม 8.4แสนล้านบาท

ตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนมิถุนายน 2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 160,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 102,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% และการนำเข้ามูลค่า 58,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งสิ้น 44,041 ล้านบาท 

ทำให้ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน 6 เดือนแรกของปี 2565  มีมูลค่าทั้งสิ้น 849,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  

แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 506,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% และการนำเข้ามูลค่า 342,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% โดยไทยได้ดุลการค้าทั้งสิ้น 164,362 ล้านบาท

ปัจจัยสนับสนุนการส่งออก ยังคงได้อานิสงส์จากเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ช่วยให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันด้านราคาได้มากขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้น และความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น

ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยไปยังเมียนมา และสปป.ลาว ขยายตัวกว่า190.% และปัจจัยสนับสนุนการส่งออก

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านเริ่มฟื้นตัว ส่งผลต่อภาคการผลิต และการบริโภคขยายตัว ทำให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะมาเลเซีย มีการนำเข้าสินค้ายางรถยนต์จากไทยเพิ่มขึ้น 233.5% รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้น 48.5% และกัมพูชานำเข้าสินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่นๆ เพิ่มขึ้น 407% อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้น139%

ทั้งนี้ประเทศไทยได้ทำการค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ ประกอบด้วยมาเลเซีย สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา  โดยในเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลค่าการค้ารวม 92,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2564

แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 57,358 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.8% และการนำเข้ามูลค่า 34,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.9%

มีสินค้าที่ได้รับความสนใจดังนี้

  • มาเลเซีย มูลค่าส่งออก 16,461 ล้านบาท (+22.8%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
  • กัมพูชา มูลค่าส่งออก 14,397 ล้านบาท (+21.0%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน
  • เมียนมา มูลค่าส่งออก 13,543 ล้านบาท (+33.3%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ และ เครื่องสำอาง เครื่องหอม สบู่
  • สปป.ลาว มูลค่าส่งออก 12,957 ล้านบาท (+27.9%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ และน้ำตาลทราย

              ส่วนการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม ไม่ว่าจะเป็น จีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ   ในเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลค่ารวม 68,437 ล้านบาท ลดลง -5.9%  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี2564 แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 44,884 ล้านบาท ลดลง -4.5% และการนำเข้ามูลค่า 23,553 ล้านบาท ลดลง –8.4%  และมีสินค้าที่ได้รับความสนใจดังนี้

  • จีน มูลค่าส่งออก 20,922 ล้านบาท (-5.7%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยางพารา และ ผลิตภัณฑ์ยาง
  • สิงคโปร์ มูลค่าส่งออก 4,106 ล้านบาท (-14.3%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ
  • เวียดนาม มูลค่าส่งออก 3,556 ล้านบาท (-13.0%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์และไดโอด และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง    และแห้ง ประเทศอื่นๆ (เช่น ฮ่องกง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ) มูลค่าส่งออก 16,300 ล้านบาท (+ 2.3%) 

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ