บทความที่เป็นประโยชน์

จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาตลอดระยะเวลา 10 ปี

15 กันยายน 2565

จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาตลอดระยะเวลา 10 ปี

ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแสดงให้เห็นว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทยจีน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 65 (ม.ค.- พ.ค. 2565)  มีมูลค่าสูงถึง 44,621 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน

มูลค่าการนำเข้าจากจีน ในปี 2564 มีมูลค่า 66,546 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 2.39 ล้านล้านบาท  สินค้าสำคัญนำเข้าจากจีนหลักๆ คือ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล ไปจนถึงแผงวงจร เคมีภัณฑ์  ในส่วนของการส่งออกไปยังประเทศจีน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 37,204 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 1.33 ล้านล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญคือ ผลไม้สด ผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ตามด้วยเม็ดพลาสติก คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการ การประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย-จีน  โดยเป็นการเจรจาระหว่างนายหลี่ เฟย  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน กับนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  มีการหารือประเด็นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยผลักดันประเด็นสำคัญ เช่น การเปิดตลาดสินค้าของไทยไปจีน การเร่งสร้างลานตรวจสอบสินค้าผลไม้ที่ด่านรถไฟโม่ฮาน และขอให้ทางการจีนผ่อนปรนมาตรการส่งออกปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกษตรกรไทยสามรถนำเข้าปุ๋ยจากจีนได้เร็วขึ้น รวมถึงการเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน หรือ JC เศรษฐกิจไทย-จีน ในระดับรองนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังได้หารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม พร้อมทั้งเชิญนักลงทุนชาวจีนมาร่วมลงทุนในไทย โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC

โดยทางจีนพร้อมให้การสนับสนุน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือลงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ในเรื่องที่ไทยขอผลักดันคือ 1.เปิดตลาดสินค้าไทยไปจีน รังนก โคเนื้อมีชีวิต อินทผลัม สละ และเสาวรสสีม่วง 2.เร่งสร้างลานตรวจสอบสินค้าผลไม้ที่ด่านรถไฟโม่ฮาน จุดเชื่อมต่อรถไฟ-ลาวจีน เพื่อช่วยระบายการจราจรแออัดที่ด่านโหยวอี้กวน ด่านหลักในการนำเข้าผลไม้ทางบกจากไทย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมกันพิจารณากำหนดเป้าหมายการค้าใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระยะเวลา 5 ปี ระหว่างไทย-จีน (2565-2569) โดยไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา และการท่องเที่ยว อีกทั้งจะนำผลการประชุมครั้งนี้ เร่งพิจารณาและดำเนินการเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

 

ที่มา        :  thairath.co.th  
----------------------------

ติดต่อสอบถามบริการ BTL

02-681-2005-9

www.bkkterminal.com

m.me/BangkokTerminalLogistics

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ