บทความที่เป็นประโยชน์

สรุปความคืบหน้ารถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ได้ใช้แน่!

25 ธันวาคม 2563

รถไฟทางคู่

เผยความคืบหน้าโดย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม: ในปี 2565 รถไฟทางคู่กำลังจะสร้างเสร็จอีก 5 สาย รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 โครงการ และอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมดำเนินการอีก 6 โครงการ และในปี 2570 พร้อมบริการรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ ปริมณฑล ครบ 14 สาย

ด้วยนโยบายการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคม ต้องการผลักดันให้ระบบรางเป็นระบบหลักในการขนส่ง เนื่องจากสามารถเพิ่มปริมาณการขนส่งขึ้นได้อีก 30% โดยเปิดให้เอกชนเข้าร่วมในการให้บริการ เพื่อการใช้งานรางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภาพรถไฟทางคู่จาก prachachat.net

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ จึงเร่งพัฒนารถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างเมือง และพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางระหว่างประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ลดต้นทุนการขนส่ง เนื่องจากการขนส่งทางราง สามารถขนส่งได้ครั้งละปริมาณมาก ๆ ทำให้ประหยัดต้นทุนจากการขนส่งทางบกในระยะทางไกลลงได้

ปัจจุบัน ทางรถไฟครอบคลุมพื้นที่ 47 จังหวัด ระยะทางกว่า 4,044 กิโลเมตร โดยจะเพิ่มมาเป็น 4,744 กิโลเมตรในปี 2565 ที่รถไฟทางคู่ทั้ง 5 สาย ระยะทาง 700 กิโลเมตร จะสร้างเสร็จ และเปิดให้ใช้บริการ

ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงอีก 2 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสนามบิน และอีก 6 โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรอดำเนินการ รวมระยะทางทั้งหมด 2,466 กิโลเมตร

 

สำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้ารอบกรุง เส้นทางกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่จะสร้างเสร็จในปี 2570 ครบ 14 สาย 367 สถานี รวมระยะทาง 553 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้

หากเป็นไปตามคาดการณ์ ปี 2571 ประเทศไทยจะมีระบบรางขนาดใหญ่ที่เข้าถึงทุกภูมิภาคของประเทศ ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งอีกด้วย และเพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่โดยรอบตลอดเส้นทาง

https://mgronline.com/business/detail/9630000121479

http://procurement.railway.co.th/resultproject/5dbtrack/index.html

https://www.prachachat.net/property/news-562422

https://www.dailynews.co.th/economic/809062

 

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ