บทความที่เป็นประโยชน์

ขบวนรถไฟจีนลาว ขนลำไยไทยล็อตแรก 20 ตู้ ผ่านด่านรถไฟโม่ฮาน

9 ธันวาคม 2565

รถไฟจีนลาว

ขบวนรถไฟจีนลาว ขนลำไยไทยล็อตแรก 20 ตู้ ผ่านด่านรถไฟโม่ฮาน หลังจุดตรวจโรคพืช ด่านรถไฟโมฮ่านเปิดบริการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการเปิดบริการด่านรถไฟโม่ฮาน

เพื่อขนส่งผลไม้ไทย ด้วยขบวนรถไฟจีน-ลาว  ได้มีการเปิดเผยว่าขบวนรถไฟสายจีน-ลาว ได้ขนลำไยไทยล็อตแรก 20 ตู้ ผ่านด่านรถไฟโม่ฮานสำเร็จ ถือเป็นขบวนปฐมฤกษ์ หลังจากที่ จุดตรวจสอบ และกักกันผลไม้นำเข้า ที่ด่านรถไฟโม่ฮาน ได้สร้างเสร็จ และ ผ่านการตรวจรับจากศุลกากรคุนหมิงเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยขบวนรถไฟจีน-ลาว บรรทุกลำไยของจันทบุรี ในภาคตะวันออก จำนวน 20 ตู้คอนเทนเนอร์ ได้เดินทางออกจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ ถึงด่านรถไฟบ่อเต็นพรมแดนลาว-จีน

โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงเศษ และจอดรอเพื่อทำเอกสาร พิธีการส่งออกเข้าจีน ที่ด่านรถไฟโม่ฮาน จากนั้นขบวนรถไฟได้ เดินทางข้ามพรมแดนจีน-ลาว ไปยังด่านรถไฟโม่ฮาน และจะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางคือ มหานครฉงชิ่ง

นับเป็นผลไม้ของไทยล๊อตแรก และเป็นครั้งแรก ในการขนส่งผลไม้ไทยข้ามแดนจากไทยผ่านประเทศลาว เข้าไปยังประเทศจีน ด้วยระบบรางได้สำเร็จ ภายใต้พิธีสารการนำเข้าส่งออกผลไม้ระหว่างไทย-จีน ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำงานล่วงหน้าในการเปิดด่านรถไฟโม่ฮาน และ ด่านหนองคาย โดยเจรจากับทางการจีน ที่นครปักกิ่ง เมื่อปลายปี 2562 จนบรรลุวัตถุประสงค์

โดยการนำเข้าส่งออกผลไม้ภายใต้พิธีสารผลไม้ระหว่างไทย-จีน จะต้องมีการตรวจโรคพืช (มาตรการ SPS) ที่ด่านนำเข้าส่งออก ดังนั้น แม้ว่าจะมีการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรอื่น ๆ ของไทยด้วยขบวนรถไฟจีน-ลาว ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนด้วยขบวนรถไฟสายนี้จากเวียงจันทน์ไปถึงคุนหมิงโดยตรง จึงต้องใช้เวลามากในการขนส่งผลไม้จากเวียงจันทร์ขึ้นรถไฟไปบ่อเต็นและยกขึ้นรถบรรทุกรอคิวเข้าจีนที่ด่านโม่ฮาน (ด่านรถบรรทุก) เพราะจุดตรวจโรคพืชของด่านรถไฟโม่ฮานยังไม่เปิดบริการ

การลงนามพิธีสารดังกล่าว เป็นการเปิดเส้นทางขนส่งผลไม้ไทย ไปยังตลาดจีนเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทาง และ ได้สร้างโอกาสของผลไม้ไทยทุกภาคทั่วประเทศ ในการขนส่งด้วยระบบรางไปยังประเทศจีน โดยใช้เวลา ลดลง และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยมากขึ้น  ถือเป็นข่าวดีของชาวสวนผลไม้ไทย

 

ที่มาแหล่งข้อมูล : รัฐบาลไทย royal thai government

-------------------------- 

 

ติดต่อสอบถามบริการ BTL 

02-681-2005 ถึง 9 

www.bkkterminal.com 

m.me/BangkokTerminalLogistics 

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ