บทความที่เป็นประโยชน์

รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว และ BTL ร่วมมือกันในการเชื่อมต่อ การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ลาว-ไทย

31 มกราคม 2566

รถไฟ ลาว

วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอกเทอร์มินอลโลจิสติกส์ จำกัด หรือ BTL 

ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ครบวงจร รวมท้ังการขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทาง ไทย-ลาว (Laos - Thai railway)
(หนองคาย-ท่าบกท่านาแล้ง)โดยคุณบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ และ MR. Daochinda SIHARATH, Director General of Laos National Railway State Enterprise (LNRE)  ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ข้ามแดนลาว-ไทย

เพื่อพัฒนาระบบและการให้บริการจองรถไฟ ลาว-ไทย สำหรับการขนส่งสินค้า ให้เชื่อมต่อการขนส่งกับรถไฟ ลาว-จีน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อด้วยระบบการจองการขนส่งรถไฟ ลาว-ไทย

ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ สินค้าสามารถไปถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อและต้นทุน ส่งผลดีแก่การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม

เส้นทางขนส่งทางรถไฟในโครงการรถไฟลาว-จีน เป็นส่วนหนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) ของประเทศจีน ซึ่งเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียนแบบไร้รอยต่อ และเส้นทาง ขนส่งทางรถไฟนี้ยังเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนสปป.ลาว ให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางบก

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ