บทความที่เป็นประโยชน์

การค้าชายแดน 6 เดือนทะลุเกือบ 6 หมื่นล้าน ลุ้นสิ้นปี 2023 ตัวเลข แตะแสนล้าน

23 มิถุนายน 2566

นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ (นายด่านศุลกากรนครพนม) มอบหมายให้ นายอังกูร อังคะเจริญ (ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร) แจ้งข้อมูลสถานการณ์การค้าชายแดน ด่านศุลกากรนครพนม ปีงบประมาณ 2566 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเอพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม
ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดนครพนม                                                                                                                                                     

โดยนายอังกูร อังคะเจริญ ได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจ ว่า มูลค่านำเข้าการค้าชายแดน ระหว่างเดือน ตุลาคม-เมษายน ปี 2565 ที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันใน ปี 2566 ถือว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กล่าวคือสินค้านำเข้าช่วงเดือน ตุลาคม-เมษายน ปี 2565 มีจำนวน 14,560 ล้านบาทเศษ ปี 2566 นี้ เพิ่มเป็น 19,818 ล้านบาทเศษ โดยสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นโซล่าเซลล์ รวมถึงส่วนประกอบโซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟ้า
ปูนซิเมนต์ และ แบตเตอรี่ ส่วนสินค้าส่งออก นายอังกูร กล่าวว่าปี 2566 นี้ มีค่อนข้างเยอะ เมื่อ เดือน ตุลาคม-เมษายน 2565 ยอดส่งออกอยู่ที่ 25,366 ล้านบาท ห้วงเดียวกันของปี 2566 ยอดส่งออกพุ่งไปที่ 47,937 ล้านบาท สินค้าส่งออกสูงสุดคือผลไม้  รองลงมาเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลังงานไฟฟ้า และ โค-กระมือ(มีชีวิต) เป็นต้น

นอกจากนี้มีสินค้าที่ผ่านแดนประเทศลาวส่งไปยังประเทศที่สาม ส่วนใหญ่เป็นจำพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จอแสดงผล อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบำบัดโรค ฯลฯ มูลค่าประมาณ 349 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นในเดือนเดียวกัน ปี 2565  มูลค่า 126 ล้านบาทเศษ คิดเป็น 56.41 % ขณะที่สินค้าผ่านแดนจากประเทศที่สามไปประเทศลาว จำพวกเสื้อผ้าใช้แล้ว รถขุดเจาะ เครื่องสำอาง นมผง และ ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก จำนวน 450 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าในเดือน เมษายน 2565 เพิ่มขึ้น 241 ล้านบาท คิดเป็น 115 %

จากตัวเลขเฉพาะสินค้าส่งออก ตลอดทั้งปี 2565 มีจำนวน 56,000 ล้านบาทโดยประมาณ สำหรับปี 2566

ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จำนวนส่งออก ก็ถึง 56,000 ล้านบาทแล้ว ประกอบกับทางจีนเปิดด่านให้ไทยส่งผลไม้ได้เพิ่มขึ้น คาดว่าอีก 6 เดือนข้างหน้า ยอดนำเข้าและส่งออกปี 2566 นี้จะมากกว่าปี 2565 ที่ผ่านมาแน่นอน
แต่ถึง 100,000 ล้านบาทหรือไม่ ต้องมาลุ้นกันอีกที

ขณะเดียวกันจากรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดนครพนม รายงานว่าการค้าชายแดนขยายตัว ร้อยละ 469.1 % เป็นมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรขยายตัวสินค้าประเภทผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน ขนุน ลำไย มังคุด มะม่วง เครื่องดื่มชูกำลัง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเครื่องปรุงแต่ง พลังงานไฟฟ้า ผลมาจากการปลดล็อกมาตรการ Dynamic COVID-zero (การทำให้เชื้อโควิดเป็นศูนย์อย่างมีพลวัตร)  รวมถึงการลงทุน การบริโภคภาคเอกชน และภาคการเกษตรต่างขยายตัว ตั้งแต่ 1-44% ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐ การผลิตภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมหดตัวตั้งแต่ 3-17 %

 

ที่มาแหล่งข้อมูล : แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/737074

--------------------------

ติดต่อสอบถามบริการ BTL 

02-681-2005ถึง9 

www.bkkterminal.com 

m.me/BangkokTerminalLogistics 

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ