ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานล่าสุด

พนักงานขับรถรับส่งสินค้า

คุณสมบัติ :

               - รู้จักเส้นทางการขับขี่ในกรุงเทพเป็นอย่างดี และสามารถออกต่างจังหวัดได้

               - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

               - สุภาพ  ซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

               - มีประสบการณ์ในการขับรถขนส่งอย่างน้อย 1 ปี (รถกระบะตู้ทึบ)

               - ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

               - ขับรถรับส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

               - ดูแล  รักษา  เครื่องยนต์  และทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

               - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์

               - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ  (ไม่รวมรายได้อื่นๆ เช่น ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง)

                  รายได้รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า  20,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร

 

*** สวัสดิการ ***

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2.ค่าช่วยเหลืองานศพ

3.ค่าช่วยเหลืองานแต่งงาน

4.อบรมและพัฒนาความรู้

5.ประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ

6.วันหยุดพักร้อนประจำปี

7.ตรวจสุขภาพประจำปี

8.โบนัส

 

ติดต่อ :

คุณสุรชัย   โทร.0935791029