ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานล่าสุด

Account Payable

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือการเงิน
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในการทำบัญชีหรือการเงิน 
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Powerpoint ได้ดี
- เคยใช้โปรแกรม Dynimics 365 Business Central จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

ความรับผิดชอบ
- รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารประกอบการวางบิล เช่น ใบสั่งซื้อ (PO), ใบกำกับภาษี, ใบส่งสินค้า เป็นต้น พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดชำระ
- บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่ายตามเอกสารที่วางบิล
- ประมาณการเงินสดที่ต้องจ่ายชำระ
- จัดทำงบประมาณกระแสเงินสด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Salary : Negotiable

Benefits :

- Provident Fund

- Yearly Health Check up

- Wedding Allowance

- Funeral Allowance

- Training & Development

- Insurance (Health / Accident)

- Annual Leave

- Bonus
 

Interested candidates are invited to send resume (only in English), expected salary and recent photograph to the address below:

Bangkok Terminal Logistics Co., Ltd. 127/25 Panjathani Tower, 20th Floor, Nonsi Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120

Tel : 02-681-2005 Ext. 203 or 093-579-1029

Email : [email protected]

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ