ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานล่าสุด

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

 

คุณสมบัติ :

              - วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

              - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด  และชายแดน  ลาว  พม่า  กัมพูชา

              - ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

              - มีประสบการณ์ทำงาน  2-3 ปี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

              - ขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัทโดยรับผิดชอบ  เรื่องเวลาจัดส่งสินค้า

              - รับผิดชอบสินค้า  และจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์

              - ดูแล  รักษา  และทำความสะอาดรถขนส่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

              - ตรวจสอบ  เช็คสภาพสินค้า

              - รับผิดชอบเอกสารใบเซ็นต์รับต่างๆ

              - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Benefits :

- Provident Fund

- Funeral Allowance

- Wedding Allowance

- Training & Development

- Insurance (Health / Accident)

- Annual Leave

- Yearly Health Check up

- Bonus
 

Interested candidates are invited to send resume (only in English), expected salary and recent

photograph to the address below:

 

Bangkok Terminal Logistics Co., Ltd.

127/25 Panjathani Tower, 20th Floor, Nonsi Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120

Contact : Khun Surachai   Tel : 02-681-2005 Ext. 203 or 093-579-1029   Email : [email protected]

www.bkkterminal.com