ร่วมงานกับเรา

ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານບັນຊີ 01 ຕຳແໜ່ງ

ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານບັນຊີ 01 ຕຳແໜ່ງ

 1. ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

1. ຄວບຄຸມລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍລວມເຖິງການກວດເອກະສານປະກອບການເບີກຈ່າຍເງິນ

2. ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ບັນຊີ ເຊັ່ນ: ພະແນກອາກອນ,ທະນາຄານເປັນຕົ້ນ

1. ຄວບຄຸມລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍລວມເຖິງການກວດເອກະສານປະກອບການເບີກຈ່າຍເງິນ

 • ກວດສອບເອກະສານປະກອບກິດຈະການຂອງ Suppliers  ແລະ ລູກຄ້າຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍລາວ ເຊັ່ນ: ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ / ສຳເນົາໜັງສືຈົດທະບຽນພາສີຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ
 • ເຮັດໃບແຈ້ງໜີ້ຫຼື Debit Note ແລະ ວາງບິນກັບລູກຄ້າຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ລູກຄ້າຮັບວາງບິນທຸກວັນທີ່ 1-10 ເປັນຕົ້ນ
 • ຕິດຕາມການຊຳລະເງິນລູກໜີ້ ແລະ ເຮັດໃບເຊັນຮັບເງິນ / ໃບກຳກັບພາສີ-ອາກອນ ໃຫ້ລູກຄ້າຕາມກຳນົດເວລາຊຳລະເງິນ (Receive voucher)
 • ຮັບວາງບິນ ແລະ ກວດສອບເອກະສານປະກອບການວາງບິນ ເຊັ່ນ: ໃບສັ່ງຊື້ (PO.),ໃບກຳກັບພາສີ,ໃບສົ່ງສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນ
 • ເຮັດລາຍການຈ່າຍເງິນຕາມກຳນົດຊຳລະເງິນ ແລະ ນຳໃບຮັບເງິນມາແນບໃສ່ເອກະສານຈ່າຍ (Payment voucher)

2.ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ເຊັ່ນ: ພະແນກອາກອນ ທະນາຄານ ເປັນຕົ້ນ

 • ເອກະສານທະນາຄານປະກອບການເບີກເງິນຫລື ຝາກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບງານທະນາຄານ
 • ຂື້ນງົບກະທົບຍອດເງິນຝາກທະນາຄານ (Bank reconcile) ກັບຍອດເງິນຝາກທາງບັນຊີທຸກອາທິດ
 • ຈັດກຽມເອກະສານ ແລະ ສົ່ງໄປພະແນກພາສີຕ່າງໆ ຕາມທີ່ພະແນກອາກອນກຳນົດ
 1. ເງື່ອນໄຂຜູ້/ສະໝັກ                   
 • ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ
 • ເພດຍິງ/ຊາຍ
 • ຈົບປະລິນຍາຕີ  ສາຂາ ບັນຊີ, ການເງິນ - ການທະນາຄານ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການຢ່າງຫນ້ອຍ 2ປີ ຂື້ນໄປ
 • ໄດ້ພາສາອັງກິດພື້ນຖານ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມອົດທົນ, ຊື່ສັດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
 • ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງບັນຊີໃນລະດັບດີ
 • ຄວາມສາມາດທາງດ້ານຄອມພິວເຕີໃນລະດັບດີ
 1. ວິທີສະໝັກ:
 • ໃບປະກາດຊະນີຍະບັດ,ໃບຄະແນນ
 • ໃບຢັ້ງຢືນການເຮັດວຽກ (ຖ້າມີ)
 • ຮູບ 3*4 ສອງໃບ ແລະ ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳໂຕ
 • ທ່ານໃດສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດສົ່ງຊີວະປະຫວັດ, CV ມາທາງ ອີເມວ:[email protected]; [email protected]; [email protected]
 • ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໂທ: 02057869920 (whatapp)
 • ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ  162 ຫນ່ວຍ 16 ບ້ານດົງໂພສີ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ປະເພດທຸລະກິດ : ຄືທຸລະກິດຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໂລຈິດຕິກ

<< ดูตำแหน่งงานล่าสุด