ร่วมงานกับเรา

Operation Officer

Qualification :

- ปริญญาตรีไม่ระบุสาขา

- มีประสบการณ์ด้าน  ส่งออก / นำเข้า 1 ปี ขึ้นไป

- มีความละเอียดรอบคอบ  ขยัน  อดทน  ในการทำงาน

- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

 

Responsibilities :

- ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่าย(Standard Operation Procedure)

- ตรวจนับจำนวนและตรวจสอบสภาพสินค้าให้ตรงตามเอกสารของฝ่ายคลังสินค้า

- ประสานงานกับขนส่งเพื่อตรวจสอบสถานะรถพร้อมทั้งติดตามผลจนงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

- ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเกี่ยวกับการจ่ายสินค้าในแต่ละวัน

- บันทึกข้อมูลลงในเอกสาร Tally inspection sheet

- คัดแยกและจัดเก็บเอกสารเข้าชุดงานอย่างเป็นระบบทุกเดือน

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Benefits :

- Provident Fund                       - Funeral Allowance                      - Wedding Allowance

- Training & Development         - Insurance (Health / Accident)     - Annual Leave

- Yearly Health Check up          - Bonus

 

Interested candidates are invited to send resume (only in English), expected salary and recent

photograph to the address below:

 

Bangkok Terminal Logistics Co., Ltd.

127/25 Panjathani Tower, 20th Floor, Nonsi Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120

Contact : Khun Surachai   Tel : 093-579-1029   Email : [email protected]

www.bkkterminal.com

 

<< ดูตำแหน่งงานล่าสุด