โครงการที่ประสบความสำเร็จ

BTL ให้บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น สินค้าโครงการ สินค้าโปรเจคต่างๆ ข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศที่ลูกค้าต้องการ

โปรเจคโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของ สปป.ลาว

โปรเจคโรงกลั่นน้ำมัน สปป.ลาว-1 โปรเจคโรงกลั่นน้ำมัน สปป.ลาว-2 โปรเจคโรงกลั่นน้ำมัน สปป.ลาว-3

โปรเจควางสายไฟแรงสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา

โปรเจควางสายไฟแรงสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา-1 โปรเจควางสายไฟแรงสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา-2 โปรเจควางสายไฟแรงสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา-3 โปรเจควางสายไฟแรงสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา-4

โปรเจคทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง

โปรเจคทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง-1 โปรเจคทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง-2 โปรเจคทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง-3

โปรเจควางท่อประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา

โปรเจควางท่อประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา-1 โปรเจควางท่อประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา-2 โปรเจควางท่อประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา-3

โปรเจคโรงงานอุตสาหกรรมแร่

โปรเจคโรงงานอุตสาหกรรมแร่-1 โปรเจคโรงงานอุตสาหกรรมแร่-2 โปรเจคโรงงานอุตสาหกรรมแร่-3 โปรเจคโรงงานอุตสาหกรรมแร่-4

โปรเจคขยายโรงเบียร์ลาว เวียงจันทน์

โปรเจคขยายโรงเบียร์ลาว เวียงจันทน์-1 โปรเจคขยายโรงเบียร์ลาว เวียงจันทน์-2 โปรเจคขยายโรงเบียร์ลาว เวียงจันทน์-3

โปรเจคศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียงจันทน์

โปรเจคศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียงจันทน์-1 โปรเจคศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียงจันทน์-2

โปรเจคอาคารผู้โดยสารสนามบินวัดไต เวียงจันทน์

โปรเจคอาคารผู้โดยสารสนามบินวัดไต เวียงจันทน์-1 โปรเจคอาคารผู้โดยสารสนามบินวัดไต เวียงจันทน์-2 โปรเจคอาคารผู้โดยสารสนามบินวัดไต เวียงจันทน์-3