โครงการที่ประสบความสำเร็จ

BTL ให้บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เช่นสินค้าโครงการ สินค้าโปรเจคต่างๆ ผ่านแดน ข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศที่ลูกค้าต้องการ

โปรเจคโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของ สปป.ลาว

โปรเจควางสายไฟแรงสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา

โปรเจคทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง

โปรเจควางท่อประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา

โปรเจคโรงงานอุตสาหกรรมแร่

โปรเจคขยายโรงเบียร์ลาว เวียงจันทน์

โปรเจคศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียงจันทน์

โปรเจคอาคารผู้โดยสารสนามบินวัดไต เวียงจันทน์