โครงการที่ประสบความสำเร็จ

โปรเจคโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของ สปป.ลาว

โปรเจควางสายไฟแรงสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา

โปรเจคทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง

โปรเจควางท่อประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยเชษฐา

โปรเจคโรงงานอุตสาหกรรมแร่

โปรเจคขยายโรงเบียร์ลาว เวียงจันทน์

โปรเจคศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียงจันทน์

โปรเจคอาคารผู้โดยสารสนามบินวัดไต เวียงจันทน์