Vision & Mission
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคุณภาพของ BTL

วิสัยทัศน์

BTL เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือในการเป็น Partner ทางธุรกิจที่ให้บริการด้านการขนส่ง ตั้งแต่รับสินค้าต้นทางจนถึงส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าปลายทาง (Door To Door) และ Cross-border แบบครบวงจรให้ทุกลูกค้าในทุกธุรกิจระดับโลก ด้วยพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและมีประสบการณ์สูง การบริการที่สมบูรณ์แบบ การปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายกระดับการขนส่งของคุณให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ

 

พันธกิจ

BTL เป็นผู้ให้การบริการด้านโลจิสติกส์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross-border) ด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการทำพิธีการด้านศุลกากรแบบครบวงจร

BTL ช่วยลูกค้าขนส่งสินค้าในราคาที่เหมาะสม รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยเครือข่ายการขนส่งของเราที่ไร้รอยต่อและสามารถให้คำปรึกษาด้านการขนส่งและพิธีการด้านศุลกากรโดยทีมงานบุคคลากรของเราที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี

Vision & Mission