บทความที่เป็นประโยชน์

เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ "วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง" โดย ม.ขอนแก่น

11 มีนาคม 2564

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมเปิดหลักสูตร “วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง” เพื่อรองรับตลาดงานรถไฟความเร็วสูง ในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน Southwest Jiaotong ซึ่งเป็นต้นแบบหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train Engineering)

โดยกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมโครงการ High Speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อติดตามความคืบหน้าหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำลังจะเปิดสอนนี้

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงหลักสูตร (โดยสรุป) ว่า

 

“โครงการเมกะโปรเจกต์ของไทย เส้นทางกรุงเทพฯ - หนองคาย เป็นความร่วมมือไทย-จีน ซึ่งจะเชื่อมโยงไทยสู่อาเซียน และไปถึงจีนได้ โดยโครงการจะแล้วเสร็จในปี 68 และเปิดให้ใช้งานในปี 72

แบ่งการดำเนินการก่อสร้างเป็น 2 ระยะด้วยกัน ดังนี้

  • การก่อสร้างระยะที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา
  • การก่อสร้างระยะที่ 2 เส้นทางนครราชสีมา - หนองคาย

โครงการรถไฟความเร็วสูงดังกล่าว มีเส้นทางพาดผ่านประเทศลาวด้วย ผ่านจังหวัดหนองคาย ขอนแก่น และไปสู่กรุงเทพมหานคร

ในการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ได้”

 

โครงการรถไฟความเร็วสูง นอกจากการก่อสร้างในไทยแล้ว ยังมีการก่อสร้างดังกล่าวนี้ในประเทศเมียนมาร์ ลาว และมาเลเซียด้วยเช่นกัน

รถไฟความเร็วสูง มีส่วนอย่างมากในการผลักดันเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรวางแผนเตรียมการทางด้านบุคลากร เพื่อรองรับตลาดงานด้านนี้ในอนาคต

ส่วนความคืบหน้าของหลักสูตร วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปรึกษาหารือในรายละเอียดหลักสูตร เพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

 

แหล่งข้อมูล:

https://th.kku.ac.th

<< กลับไปหน้าบทความ