บทความที่เป็นประโยชน์

BTL Logistics บริการขนส่งโลจิสติกส์ครบวงจร

24 พฤษภาคม 2564

เราให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ทั้งด้านการขนส่งสินค้า ผ่านแดน ข้ามแดน และด้านพิธีการศุลกากรทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ เวียดนาม)

บริการขนส่งโลจิสติกส์ ผ่านแดน ข้ามแดน

นำเข้า ส่งออก import export

พิธีการศุลกากร

การขนถ่ายสินค้า

ขนส่งภายในประเทศ

ขนส่งสินค้าทางทะเล sea freight

ขยส่งสินค้าโครงการ

คลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน

ผ่านความเชื่อมั่น และไว้วางใจ BTL ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ติดต่อรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ