บทความที่เป็นประโยชน์

การค้าชายแดนและผ่านแดนปี 65 กับเป้าหมาย 1.08-1.10 ล้านล้านบาท

13 กุมภาพันธ์ 2565

การค้าชายแดนและผ่านแดนปี 65 กับเป้าหมาย 1.08-1.10 ล้านล้านบาท

 

              นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  การค้าชายแดนผ่านแดนและการส่งออกผ่านการค้าชายแดนผ่านแดนปี 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 1,715,345 ล้านบาท หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท ขยายตัวถึง 30.03%  หากตีมูลค่าเฉพาะการส่งออกขยายตัวถึง  34.6% คิดเป็นมูลค่า 1,031,330 ล้านบาท หรือประมาณ 1 ล้านล้านบาท ถือว่าเกินกว่าเป้าที่กำหนดไว้ที่ 6% และโตกว่าปี 63 ถึง 34.6% หรือประมาณ 5-6 เท่า คิดเป็นมูลค่าถึง 265,118 ล้านบาท

              นายจุรินทร์  ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "จากการหารือร่วมกันกับภาคเอกชนได้ข้อสรุปว่า ปี 65 มีการตั้งเป้าตัวเลขการส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดนไว้ที่   5 - 7%  ซึ่งจะมีมูลค่าเป็น 1.08-1.10 ล้านล้านบาท"

 

สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้การส่งออกเติบโตได้ในปี 2565 คือ

1.จากการประเมินเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2.จากการคาดการณ์เรื่องค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่า เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 64 ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าของเราได้

3.คาดว่าในปี 65 ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางให้บริการรถไฟ ลาว-จีน ในการส่งออกสินค้าไทยจากเวียงจันทน์ไปจีนได้สะดวกมากขึ้น ทำให้มีผลกับตัวเลขการส่งออกที่คาดว่าจะดีขึ้น

4.การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน ในการเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มข้น ในรูปของ  กรอ.พาณิชย์ หรือวอรูมการส่งออกยังเดินหน้าต่อไป

5.นโยบายเร่งรัดการเปิดด่านชายแดนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมี 97 ด่านเปิดแล้ว 48 ด้าน และมีเป้าหมายเปิดเพิ่มในปี 65 อีก 12 ด่าน

              อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ คือ  สถานการณ์โควิดโอมิครอน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเปิดปิดด่าน และการจราจรส่งออกสินค้าผ่านแดนข้ามแดน เพราะอาจมีความเข้มงวดในการตรวจโรคมากขึ้น และอีกหนึ่งปัจจัยคือสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในเมียนมา อาจมีผลกระทบต่อตัวเลขการส่งออกสินค้าชายแดนไทยไปเมียนมาได้ โดยเฉพาะนโยบายการลดการใช้เงินตราต่างประเทศของเมียนมา เพื่อควบคุมการนำเข้า เป็นการลดปัญหาการขาดดุลการชำระเงินของเมียนมาอีกทางหนึ่ง

 

 

แหล่งข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ

----------------------------

ติดต่อสอบถามบริการ BTL

02-681-2005ถึง9

www.bkkterminal.com

m.me/BangkokTerminalLogistics

.

#BTL #BTLLogistics #Logistics #Transportation

#ขนส่ง #ขนส่งผ่านแดน #Export #ส่งออก #การค้าชายแดน #การค้าผ่านแดน   

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ