บทความที่เป็นประโยชน์

"กนอ." เปิดแผนแม่บทปี 66 ปั้นท่าเรือบก รองรับฮับโลจิสติกส์ในภูมิภาค

31 สิงหาคม 2565

"กนอ." เปิดแผนแม่บทปี 66 ปั้นท่าเรือบก รองรับฮับโลจิสติกส์ในภูมิภาค

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 เพื่อรองรับการขนส่งก๊าซ NGV และสินค้าเหลว ตลอดจนการประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  ซึ่งแผนแม่บทนี้จะนำไปใช้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) เป็นพื้นที่นำร่อง รวมถึงเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมโดยใช้ข้อมูล (Data Driven Management) ให้แก่นิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อดึงดูดนักลงทุน
ทั้งชาวไทย และต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

นายวีริศ กล่าวต่อไปอีกว่า ที่ผ่านมาได้เดินทางไปศึกษาดูงานการผลิตน้ำจืดจากทะเล และการบริหารจัดการท่าเรือ ณ ประเทศสเปน ภายใต้ภารกิจใน 3 ประเด็นหลัก คือ การเยี่ยมชมท่าเรือบาเลนเซีย เยี่ยมชมระบบการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการท่าเรือบก และระบบการขนส่งแบบ multimodal

ยังมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการท่าเรือบกและระบบการขนส่งแบบ multimodal ในบริเวณเขตอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์กลางระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อนำรูปแบบมาปรับใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและให้บริการท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากเล็งเห็นประสิทธิภาพการให้บริการของท่าเรือบก (Dry Port) ของสเปนซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบท่าเรือบกเพื่อสนับสนุนการเป็นโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง โดยการอำนวยความสะดวกให้กับการขนส่งระหว่างประเทศด้วยการลดภาระงานของท่าเรือทางทะเลและให้บริการด้านการขนส่งด้วยระบบรางหรือถนนที่มีประสิทธิภาพสูง  

ทางจังหวัดฉะเชิงเทราได้วางแผนในเรื่องท่าเรือบกเช่นกัน โดย “จีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้สัมภาษณ์ถึง ภาพรวมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราว่ากำลังฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ โรงงานเริ่มเปิดเต็ม 100%  ขณะที่นโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมได้ตั้งเป้าผลักดันโครงการสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ (ท่าเรือบก) หรือ Inland Container Depot (ICD) ฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางจังหวัดอยากให้โครงการแล้วสำเร็จภายใน 2-3 ปีนี้

จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มีนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้แก่       
1.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 
2.นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ 
3.นิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ก 
4.นิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2 
โดยมีโรงงานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ กว่า 2,000 แห่ง  ทำให้ทางภาคอุตสาหกรรมจังหวัดได้วางแผนผลักดันประเด็นหลักคือ สถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์  

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมในการพัฒนาโครงการสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ (ท่าเรือบก)    เพราะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ  สามารถรองรับการรวบรวม  กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านจังหวัดสระแก้ว เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อยกระดับโลจิสติกส์ของประเทศให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่ครบวงจร

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็พยายามผลักดันร่วมด้วย เพราะถ้ามีท่าเรือบกจะสามารถช่วยภาคอุตสาหกรรมได้มาก ทั้งเรื่องขนส่งเชื่อมต่อระบบรางไปที่แหลมฉบัง และทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ