บทความที่เป็นประโยชน์

ถนนสายใหม่เชื่อม ไทย - กัมพูชา คืบหน้า 50% พร้อมเปิดด่านพรมแดนชั่วคราว บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท

2 เมษายน 2564

แขวงทางหลวงสระแก้ว แจ้งความคืบหน้าถนนสายใหม่เชื่อม ไทย - กัมพูชา หรือทางหลวงหมายเลข 3646 สายอรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 (สายสุพรรณบุรี–อรัญประเทศ) บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 สร้างแล้วกว่า 50%

โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ได้เตรียมความพร้อมโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุนการเปิดพรมแดนชั่วคราวบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและลดความแออัดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อรัญประเทศ ซึ่งปัจจุบันใช้ขนส่งสินค้าและให้ประชาชนข้ามแดน

 

ความคืบหน้ากว่า 50% ดังกล่าว มาจาก 2 ส่วน คือ

 

ตอนที่ 1 ช่วง กม. 0+000-25+211 จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และสิ้นสุดที่ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ระยะทาง 25.211 กม. งบฯ 1,900,030,700 บาท โดยแบ่งย่อยออกมาอีก 2 ส่วน ได้แก่

  1. ตอนที่ 1 ช่วง กม.0+000-10+500 ระยะทาง 10.500 กม. งบฯ 1,007,157,900 บาท คืบหน้า 58.6%
  2. ตอนที่ 2 ช่วง กม.10+500-25+211 ระยะทาง 14.711 กม. งบฯ 892,872,800 บาท คืบหน้า 55.6%

ทั้ง 2 ส่วนเริ่มสัญญาเมื่อ 24 เมษายน 2562 และสิ้นสุด 7 เมษายน 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 1,080 วัน โดยบริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ปจำกัด เป็นผู้รับจ้าง

สถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างการปูผิวถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องไป-กลับ พร้อมการสร้างสะพานข้ามลำน้ำ 5 แห่ง สำหรับถนนช่วงต้น - กลางโครงการประมาณ 19 กิโลเมตร ซึ่งประมาณการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 65

 

ตอนที่ 2 ช่วงเร่งรัดอีก 6 กิโลเมตร บนพื้นที่อรัญประเทศ ซึ่งเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้

 

เนื่องจากอาคารด่านพรมแดนจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกันยายน ปี 65 จึงเร่งการก่อสร้างเพื่อเปิดด่านบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบทเพื่อใช้ชั่วคราวไปก่อน โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 8 ตู้ มาใช้เป็นอาคารชั่วคราว

สำหรับผู้ที่อาจต้องใช้เส้นทางนี้ สามารถรอฟังข่าวประชาสัมพันธ์แนวเส้นทางสำหรับการเดินทางมายังถนนสายนี้และสะพานมิตรภาพ ในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2564 นี้

 

แหล่งข้อมูล: ข่าวนวัตกรรมขนส่ง เดลินิวส์

<< กลับไปหน้าบทความ