บทความที่เป็นประโยชน์

แผนปี'65 กรมเจรจาฯ รุก..เดินหน้าเปิดเจรจา FTA ฉบับใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน

26 พฤศจิกายน 2564


แผนปี’65 กรมเจรจาฯ รุก..เดินหน้าเปิดเจรจา FTA ฉบับใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน

              นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำหรับแผนการทำงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2565 ทั้งการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า (Joint Trade Committee : JTC) กับประเทศคู่ค้าสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าและกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า และแผนการเตรียมการเปิดเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับใหม่ ๆ  เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการให้เร่งแก้ปัญหาอุปสรรคการส่งออกของผู้ประกอบการไทย

              โดยแผนการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรี เป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างพันธมิตรเศรษฐกิจ และขยายการค้าการลงทุนของไทยกับประเทศคู่ค้า ซึ่งกรมได้เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC กับประเทศคู่ค้าอย่างน้อย 10 ประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ เกาหลีใต้ รัสเซีย ยูเครน สหราชอาณาจักร ภูฏาน และมัลดีฟส์  พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุม JTC ที่ประเทศคู่ค้าเป็นเจ้าภาพ อาทิ จีน และบังกลาเทศ  และคาดหวังว่าการประชุม JTC จะเป็นโอกาสดีของไทยกับคู่ค้า ได้หารือกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าและแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

              กรมยังมีแผนการเปิดเจรจา FTA ฉบับใหม่ ๆ  ที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการหารือเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความคาดหวังของการเจรจา และเร่งดำเนินกระบวนการภายในประเทศ เพื่อจัดทำกรอบเจรจาเสนอระดับนโยบาย ได้แก่ การเปิดเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์  และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU)  ประกอบด้วย รัสเซีย เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดทำ FTA กับกลุ่มประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน กับประเทศที่เป็นตลาดหลักและตลาดใหม่ของไทย และเชื่อมโยงไทยกับห่วงโซ่การผลิตโลก นอกจากนี้ ยังเร่งรัดสรุปผลการเจรจา FTA ที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อาทิ การเจรจา FTA กับตุรกี ปากีสถาน และศรีลังกา รวมทั้ง FTA อาเซียน-แคนาดา ซึ่งเปิดการเจรจาไปเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

              ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) จำนวน 14 ฉบับกับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ชิลี เปรู อินเดีย และฮ่องกง (ความตกลง RCEP ถือเป็น FTA ฉบับล่าสุดของไทย และเป็น FTA ฉบับที่ใหญ่ที่สุดในโลก) สำหรับในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) การค้าระหว่างไทยกับคู่เจรจา FTA 18 ประเทศ มีมูลค่ารวม 253,212.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 25.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วน 63.6% ของการค้ารวมของไทย  โดยไทยส่งออกไปคู่เจรจา FTA 18 ประเทศ มูลค่า 123,693.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 18.2% และไทยนำเข้าจากคู่เจรจา FTA 18 ประเทศ มูลค่า 129,518.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 32.8%
 

แหล่งข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

----------------------------

ติดต่อสอบถามบริการ BTL

 

02-681-2005ถึง9

www.bkkterminal.com

m.me/BangkokTerminalLogistics

.

#BTL #BTLLogistics #Logistics #Transportation

#ขนส่ง #ขนส่งผ่านแดน #Export #ส่งออก #การค้าชายแดน #การค้าผ่านแดน   

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ