ขอต้อนรับสู่บริการขนส่งสินค้าของ BTL

BTL เป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าและบริการโลจิสติกส์ครบวงจร เราเป็นผู้ชำนาญในการขนส่งสินค้าผ่านแดน และการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศ CLMV และ South China ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทุกประเภท และด้านพิธีการศุลกากรทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ CLMV

ดังนั้นลูกค้าของเราจึงเชื่อมั่น และไว้วางใจ BTL ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การให้บริการขนส่งของเรา

BTL เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าในกลุ่มประเทศ CLMV และ SOUTH CHINA มีพนักงานที่มากด้วยประสบการณ์ ตลอดจนมีโครงข่าย (NETWORK) การให้บริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพทั่วทุกภูมิภาค จึงทำให้ธุรกิจการขนส่งของเราเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

การขนส่งผ่านแดน

การขนส่งผ่านแดน

การขนส่งข้ามพรมแดน

การขนส่งข้ามพรมแดน

การขนส่งถ่ายลำ

การขนส่งถ่ายลำ

Freight forwarder

ลูกค้าเชื่อมั่น
ในบริการของเรา

จากความเชี่ยวชาญในการขนส่งข้ามพรมแดน BTL จึงได้รับความไว้วางใจในการขนส่งสินค้าทุกประเภท  ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงสินค้าขนาดใหญ่ทุกโครงการ

message from clients
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน (INTRANSIT GOODS) และสินค้าข้ามพรมแดน (CROSS BORDER GOODS) เราสามารถให้คำแนะนำลูกค้าในการเตรียมการต่าง ๆ เช่นด้านเอกสาร (SHIPPING DOCUMENTS) ได้เป็นอย่างดี... ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของเรา ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทั้งหมดจะขนส่งไปยังปลายทางได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
x