บทความที่เป็นประโยชน์

BTL ร่วมเปิดด่านสากลท่าบก ท่านาแล้ง สปป.ลาว  

8 ธันวาคม 2564


BTL
ร่วมเปิดด่านสากลท่าบก ท่านาแล้ง สปป.ลาว  

              เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ณ สถานีรถไฟหนองคาย  เจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย และเจ้าหน้าที่รถไฟหนองคายได้ร่วมกันตรวจปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทบางกอกเทอร์มินอลโลจิสติกส์จำกัด (BTL) ซึ่งได้ขนสินค้าจากแหลมฉบังไปยังสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดด่านสากลท่าบกท่านาแล้ง (Grand Opening Thanaleng Dry Port International Border Checking Point, Cargo Terminal) และร่วมเฉลิมฉลองการเปิดเดินรถไฟลาว-จีน    

              โดยมี นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว เป็นประธาน ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนของ สปป.ลาว และภาคเอกชนของไทย  ซึ่งรวมถึง BTL เข้าร่วมพิธีด้วย    

              ท่าบก ท่านาแล้ง ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบโลจิสติกส์เวียงจันทน์  ซึ่งเป็นโครงการหลักของยุทธศาสตร์โลจิสติกส์แห่งชาติของ สปป ลาว  ที่จะเปลี่ยน สปป ลาวให้เป็นประเทศที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง  ตามวิสัยทัศน์ที่ลาวได้วางไว้ คือให้ท่าบก ท่านาแล้งเป็นตัวเชื่อมต่อการขนส่งในหลากหลายรูปแบบ  ของอาเซียนและโลกอย่างยั่งยืน เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

              โดยการดำเนินงานที่ผ่านมามีเป้าหมายสำคัญ  ที่จะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งข้ามพรมแดนให้ได้มาตรฐาน  มีการดําเนินงานที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้นตอนการนําเข้า / ส่งออก  การขนส่งสินค้าอย่างราบรื่นรวดเร็วปลอดภัย  และควบคู่ไปกับการจัดการแก้ปัญหาการเปลี่ยนถ่ายสินค้า  และคลังสินค้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อทางการค้าและโลจิสติกส์

              หลังโครงการเหล่านี้เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์   ลาวจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ครบวงจร สำหรับเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งหลายรูปแบบระดับสากล  คือทางบก ทางรถไฟ และทางทะเล และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการให้บริการที่ครอบคลุม  

              นางสาววราภรณ์ จึ่งเจริญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทบางกอกเทอร์มินอลโลจิสติกส์ จำกัด (BTL)  กล่าวว่า ทางบริษัท BTL เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งการขนส่งทางรถบรรทุกและรถไฟ  เพื่อรองรับ และสนับสนุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้ขนส่งสินค้าด้วยระบบรางจากแหลมฉบังไปยังสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาวมาตั้งแต่ปี 2562 และขยายการให้บริการไปจนถึงประเทศจีนผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีนอย่างมีประสิทธิภาพ 

              การขนส่งในครั้งนี้เป็นการขนส่งสินค้าวัตถุดิบทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ เดินทางจากแหลมฉบังด้วยบริการขนส่งทางราง ผ่านสถานีรถไฟหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย มุ่งหน้าสู่สถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว จำนวน 12 แคร่ การเปิดใช้ท่าบกท่านาแล้งเป็น Dry Port ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี ในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีประสิทธิภาพ สามารถขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์จากไทย-ลาว-จีน และจากจีน-ลาว-ไทยได้ รวมถึงการส่งต่อไปยังประเทศที่สี่ผ่านประเทศไทยด้วย

              ซึ่งการขนส่งทางรางจะช่วยตอบโจทย์และมาทดแทนปัญหาการขนส่งสินค้าทางเรือและทางบก เช่น ความไม่เพียงพอของเรือหรือระวางสินค้าในการขนส่งทางทะเล และการขนส่งทางถนนซึ่งมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงกว่า ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด-19 ได้   

              อย่างไรก็ตาม เมื่อทางลาวมีท่าบกท่านาแล้ง เป็นจุดเชื่อมต่อในการขนส่งสินค้าแล้ว ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนมองว่าต้องการให้รัฐบาลไทยส่งเสริมในการพัฒนาพื้นที่คอนเทนเนอร์ยาร์ด (CY) ลานบรรจุสินค้า (CFS) ในจังหวัดหนองคายที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รองรับการเจริญเติบโตในการขนส่งทางรางให้มากขึ้นในอนาคต

 

แหล่งข้อมูล : MGR Online

----------------------------

ติดต่อสอบถามบริการ BTL

 

02-681-2005ถึง9

www.bkkterminal.com

m.me/BangkokTerminalLogistics

.

#BTL #BTLLogistics #Logistics #Transportation

#ขนส่ง #ขนส่งผ่านแดน #Export #ส่งออก #การค้าชายแดน #การค้าผ่านแดน

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ