บทความที่เป็นประโยชน์

สรรพสามิต คาดเก็บภาษีชัดเจนปี 66...เหล้า-เบียร์-บุหรี่ไฟฟ้า-แบตเตอรี่รถยนต์

28 กันยายน 2565

สรรพสามิต คาดเก็บภาษีชัดเจนปี 66...เหล้า-เบียร์-บุหรี่ไฟฟ้า-แบตเตอรี่รถยนต์

            นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ภายใต้การเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566  ตามกลยุทธ์ EASE Excise  คือการเป็นกรมสรรพสามิตที่ยืดหยุ่นมีความคล่องตัว มุ่งสู่การเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษี สิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน โดยจะมุ่งดำเนินงานภายใต้ 4 เสาหลัก (Pillar) ได้แก่

เสาที่ 1 ESG/BCG Focus คือการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับสินค้า/บริการในกลุ่ม ESG/BCG และให้ความสำคัญในแนวทางการใช้มาตรการภาษีในการลดผลกระทบเชิงสังคม โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ความมั่นคงของประเทศด้วย

เสาที่ 2 Agile way of working คือการทำงานที่เน้นความคล่องตัว พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะหลากหลายและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานยุคใหม่ อาทิ Digital Skill, Data Skill เป็นต้น รวมถึงระบบการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ การใช้ระบบการทำงานแบบ Agile และการนำกระบวนการ Design Thinking มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว คล่องตัว และสร้างสรรค์ เพื่อเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

เสาที่ 3 Standardization คือการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) และนำประสบการณ์ของผู้เสียภาษีมาสร้างมาตรฐานการให้บริการ (Service Standard) รวมทั้งการนำระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้ในกรมสรรพสามิต

เสาที่ 4 End-to-End Customer-Centric Service บริการผู้เสียภาษีตั้งแต่ต้นจนจบในทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel) สร้างต้นแบบหน่วยงานบริการแบบไร้กระดาษ (Paperless) มุ่งสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการสู่ความยั่งยืน

           

            นายเอกนิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกลยุทธ์ ESG/BCG Focus จะช่วยสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม และดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น ยกตัวอย่างผ่านการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสินค้า 6 ประเภท ซึ่งจะจัดทำผลการศึกษาให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566 คือ

1.การสนับสนุนการนำเอทานอลบริสุทธิ์มาใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic)

2.เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน (Bio Jet)

3.การปรับโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่รถยนต์ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการรีไซเคิล โดยลดภาษีให้กับแบตเตอรี่ที่สามารถรีไซเคิลได้

4.เพิ่มพิกัดอัตราภาษีคาร์บอนเครดิต

5.เพิ่มพิกัดภาษีบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงกรมสรรพสามิตจะเข้าไปช่วยเรื่องการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

6.เพิ่มพิกัดเรื่องสุรา เบียร์ ภาษีเบียร์ ที่แอลกอฮอล์ 0%

            อธิบดีกรมสรรพสามิต ยังกล่าวอีกว่า จากการศึกษาพบว่า เทรนด์คนรุ่นใหม่เลือกบริโภค สุรา เบียร์ 0% มากขึ้น ซึ่งกรมฯ เตรียมกำหนดพิกัดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% ขึ้น โดยมีอัตราระหว่างภาษีเครื่องดื่ม และภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเมื่อพิกัดภาษีมีผลบังคับใช้ สุรา เบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่ากำหนด จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดอัตราการบริโภค และดูแลสุขภาพประชาชน เช่นเดียวกับ บุหรี่ไฟฟ้า ต้องมีการกำหนดพิกัดอัตราภาษี เพื่อให้สามารถควบคุม ปราบปราม บุหรี่ไฟฟ้าลักลอบเป็นการช่วยเหลือสาธารณสุขได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับเป้าจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ปี 65 คาดว่าจะจัดเก็บรายได้อยู่ที่ประมาณ 5 แสนล้านบาท สาเหตุที่รายได้ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากการลดอัตราภาษีน้ำมัน ส่วนปี 66 คาดว่าจะอยู่ที่ 5.67 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ถือเป็นเป้าที่ท้าทาย

ที่มา        :  InfoQuest Limited

----------------------------

ติดต่อสอบถามบริการ BTL

02-681-2005ถึง9

www.bkkterminal.com

m.me/BangkokTerminalLogistics

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ